A kiállítás fővédnökei / Patronii principali ai expoziției / The Patrons of the Exhibition

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere/ ministrul resurselor umane / Minister of the Human Resourses

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke/ președintele Uniunii Democratice a Maghiarilor din Romania / President of Hungarian Democratic Union from Romania

A kiállított műtárgyak tulajdonosai / Proprietarii operelor de artă expuse / The Owners of the Exhibited Objects of Art

Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest / Muzeul de Artă – Galeria Națională Maghiară / Museum of Art – Hungarian National Gallery

Janus Pannonius Múzeum, Pécs / Muzeul Janus Pannonius, Pécs / Janus Pannonius Museum, Pécs

Herman Ottó Múzeum, Miskolc / Muzeul Herman Ottó, Miskolc / Herman Ottó Museum, Miskolc

Damjanich János Múzeum, Szolnok / Muzeul Damjanich János, Szolnok / Damjanich János Museum, Szolnok

Antal – Lusztig gyűjtemény, Debrecen / Colecția Antal – Lusztig, Debrecen / Antal – Lusztig collection, Debrecen

Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, Budapest / Fundația de Artă Kovács Gábor, Budapesta / Foundation of Art

Kovács Gábor, Budapest

A kiállítás kurátora / Curatorul expoziției / The Curator of the Exhibition

Bellák Gábor, művészettörténész – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest / istoric de artă / Art historian

Szervezés – Magyarország / organizare – Ungaria / Organized by – Hungary

Bodó Péter, Fekete Izabella, Pirint Andrea, Sárkány József

Szervezés –  Csíkszereda / Organizare – Miercurea-Ciuc / Organized by – Miercurea-Ciuc

Demény Enikő, Gyarmati Bíborka, Kádár Kincső, Keresztes Katalin, Kökösy Rozália, Kovács Erzsébet, Magyari Éva, Túros Eszter

Szakmai asszisztencia / Asistență profesională / Professional Assistance

Borbé József, Kedei-Engi István, Kovács Levente, Nagy István, Lázár Levente, Tövissi Júlia, Szőcs Sándor, Sütő Zsigmond

Szállítás / Transport / Transportation

Hungart Logistic Rt

Biztosítás / Asigurare / Insurance

Uniqa Biztosító Zrt.

Külön köszönet / Mulțumiri speciale / Special thanks to

Baán László, Fertőszögi Péter, Gergely Mariann, Lévay Zoltán, Plesznivy Edit, Szücs György

Menedzsment / Management

Gyarmati Zsolt, igazgató, Csíki Székely Múzeum / director, Muzeul Secuiesc al Ciucului / manager of the Secler Museum of Ciuc

Arculat és grafikai terv / Imaginea grafică şi design / Brand and graphic design

Csillag István, képzőművész / artist plastic / visual artist

Weboldal / Pagina web / Website

Mihály László