Posted by on 2016. augusztus 1.

Idei nyári szaktáboraink a Csontváry-képek Erdélyben időszaki kiállítás múzeumpedagógiai szempontú feldolgozását célozták meg. Két korcsoportnak hirdettünk tematikus szaktábort, melyekre az 1-4. illetve 5-8. osztályos gyerekek jelentkezését vártunk. A két tábor programkínálata nagyjából megegyezett. Eltérés abban mutatkozott, hogy a nagyobb gyerekekkel alaposabban, részletesebben, kidolgozattabban foglalkoztunk a festményekkel, és az elméleti programok után a gyakorlati kivitelezéssel. Mindkét tábort támogatta a Communitas Alapítvány. Ezúton is köszönjük, hogy több mint 50 gyermek ismerkedhetett meg Csontváry művészetével.

communitas_vizszintes

1-4. osztályosok tábora (2016. július 4—8. között)

« 1 A 4 »

5-8. osztályosok tábora (2016. július 18—22. között)

« 1 A 4 »
1. nap/hétfő

Az ismerkedő játékokat a tábor témájának, Csontváry művészetének és életútjának általános felvezetése követette olyan tárgyak, kellékek segítségével, amelyek köthetők a festő életéhez. A kiállítás megtekintésekor Csontváry állatos festményeit, Munkácsy után készült reprodukcióját és festményeinek visszatérő természeti elemeit emeltük ki. A kiállításlátogatást a délelőtt és a délután folyamán alkotómunka követte. Csonváryhoz hasonlóan a gyerekek is „visszahelyezték” a természetbe a kinyomtatott őzike, ragadozó madarak alakját azáltal, hogy élő környezetet festettek köréjük. Egy másik alkotó munka keretében a táborozók a kedvenc Csontváry festmény  alapján rajzolták meg saját reprodukciójukat, akárcska Csontváry tette ezt Munkácsy festménye alapján. A nagyobb korosztály olajfestékkel készítette el a munkáit. Délután a Csontváry festményein  szereplő természeti elemekből (állatok, cédrusfa, hegyek, vulkánok) készített újságpapír dekupázsból készültek egyedi kollázsok.

2. nap/kedd

A tábor második napján a festő utazásai, valamint a cédrus kép különleges textúrája került előtérbe. A kiállításon tett képzeletbeli utazás után a gyerekek egy sajátos fényképezőgépet készítettek, amelybe belefűzték Csontváry különböző földrajzi helyszíneket megörökítő festményeit és az ezeknek megfeleő fényképeket vagy képeslapokat. A délután folyamán a Magányos cédrus festmény különleges textúráját képezték le fonal, papír és anyag darabok segítségével, amiket a kinyomtatott cédrusfa negatívjára ragasztottak.

3. nap/szerda

A tábor harmadik napján Csontváry színhasználatát figyeltük meg részletesen. A kiállításon hat kontrasztra kerestünk példákat: a meleg-hideg, az árnyék-fény, a magában való, a kiegészítő, a mennyiségi és minőségi kontrasztra. A kézműves foglalkozáson a kontrasztokat összefoglaló leporellót készítettek. A saját kezűleg megrajzolt színkontrasztok mellé a Csontváry festményekből választottunk példát.  Ebéd után befejeztük a színkontrasztos tevékenységet, majd a Csontváry festményekre is jellemző szivárványszíneket óriásbuborékon figyeltük meg. A napot szabadtéri játékokkal zártuk.

4. nap/csütörtök

A nap témája Csontváry portréi és önarcképe volt. A reggeli közös játék és levelezés után a gyerekek párban készítettek egymásról portrét úgy, hogy rajzolás közben csak egymás szemébe néztek. A kiállításon ezúttal a festő korai szénrajz portréit figyeltük meg részletesen, majd pedig az önarcképét értelmeztük részletesen. A foglalkoztatótérben különböző korok és művészeti stílusirányzatok portréiból összeállított válogatást néztünk meg, érzékeltetve a műfaj egyediségét. Ezt követően a gyerekek elkészítették önarcképüket a róluk készült rácsozott fénykép alapján. Kockáról kockára haladva körvonalazódott mindenki önarcképe. Balázs Boglárka berlini graffityművész irányításával a gyerekek kipróbálhatták a technikát. Csontváry-motívumokból ihletődve készült el a tábori graffitink. A délutáni kézműves foglalkozás alatt pop-up képeslapok készültek a Csontváry festményeken visszatérő természeti elemek, állatfigurák felhasználásával, illetve mindenik gyerek elkészítette a másnapi kiállításunkra szóló meghívót a szülei számára.

6. nap/péntek

A tábor utolsó napján műtárgyvédelemről, a műtárgyak biztonságos csomagolásának fontosságáról beszélgettünk. Az ötfős csapatoknak tojásokat kellett becsomagolniuk úgy, hogy a múzeum tornácáról ledobálva, ütközéskor a tojás ne sérüljön. A kiállításon Csontváry éjszakai, alkonyati, pirkadati festményeit emeltük ki, és ezek kapcsán a festményeken felfedezhető sokféle fényhatásokra irányítottuk a figyelmet. A festményeken közösen kerestük a természetes és mesterséges fényforrásokat. A nap témájához kapcsolódott egy fénykamra berendezése, ahol a gyerekek élményszerűen fedezhették fel a különböző fényforrásokat (foszforeszkáló festék és lufik, mécsesek és gyertyák, lámpák fénye stb.). A délutánt közös kiállításrendezés, játék és tábor értékelő beszélgetés töltötte ki. A tábort a család és barátok jelenlétében zártuk, akik megtekintették a hét folyamán született alkotásainkból rendezett kiállításunkat.

A beszámolót Demény Enikő és Kádár Kincső múzeumpedagógusok/programfelelősök készítették.

Posted in: Fotógaléria